Broj 10/2017

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 10 (studeni, 2017. god.)

 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
  1. Odluka o otpisu potraživanja i obveza Grada Trogira za 2016.g...........1
  2. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Trogira za 2017.g.............2
GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
  1. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova upravnog vijeća Muzeja Grada Trogira...........3
  2. Rješenje o ispravci greške............3
  3. Rješenje o opozivu i imenovanju člana upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta „Trogir“ Trogir...........4
  4. Specijalna punomoć predstavniku Grada Trogira na 92. Skupštini društva „Promet“ d.o.o. Split............4
  5. Specijalna punomoć predstavniku Grada Trogira na 93. Skupštini društva „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Split...........5
  6. Rješenje o izmjeni Rješenja o visini zakupnine za korištenje poslovnih prostora na području Grada Trogira............6

 

Dodatne informacije