Broj 8/2017

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 8 (rujan, 2017. god)

 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
 1. II.Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2017.g…............1
 2. Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalnu djelatnost iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnm gospodarstvu u 2017. g. u Gradu Trogiru....................55
 3. Prve izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2017.g.................66
 4. I izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2017.g.............59
 5. I izmjena i dopuna Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 2017.g.................62
 6. I izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2017.g............63
 7. Zaključak o prihvaćanju Drugih izmjena i dopune Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija za razdoblje 2017.-2019.g................66
 8. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Trogir“Trogir .............90
 9. ROdluka o visini cijene usluga Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir.............90
 10. Odluka o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2018.g.................91
 11. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Rt Ćubrijan(UPU 23) i s time povezanih VIII Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trogira.................92
 12. Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za utjecaj na okoliš pri korištenju odlagališta „ Vučje brdo“ u Trogiru koju plaćaju korisnici izvan područja Grada Trogira...............97
 13. Zaključak o prihvatu najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora na adresi B.J.Trogiranina 1.............98
 14. Rješenje o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Trogira...............98
 15. Zaključak o imenovanju promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju na pomorskom dobru na području SDŽ...............99
 16. Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja...............99
 17. Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za statutarno-pravna pitanja...............99
 18. Rješenje o izmijeni Rješenja o osnivanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja...............100
 19. Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za dodjelu javne površine u zakup...............100
 20. Rješenje o imenovanju Komisije za određivanje i preimenovanje ulica i trgova...............101
 21. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Trogira ...............101
 22. Rješenje o imenovanju Gradskog Povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode...............101
 23. Rješenje o imenovanju Odbora za predstavke i pritužbe...............102
 24. Odluka o utvrđivanju strateškog interesa Grada Trogira za sanaciju društva DOBRIĆ d.o.o...............102
SAVJET MLADIH GRADA TROGIRA
 1. I. Izmjene Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira sa financijskim planom za 2017.g...............104
KOMISIJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
 1. Pozivni oglas za dodjelu javnih priznanja Grada Trogira u 2017.g...............105

 

Dodatne informacije