Broj 2/2016

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 2 (lipanj, 2016. god)

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK

 

  1. Plan upravljanja pomorskim dobrom Grada Trogira za 2016. godinu.............1
  2. Specijalnu punomoć predstavniku Grada Trogira na 83. skupštini društva „Promet“ d.o.o., Split...........5
  3. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravlnika o provedbi postupka nabave ispod zakonskog praga..........6
  4. Prva Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova o usluga za 2016.g..........9
  5. Izmjena Pravilnika o radu gradske uprave Grada Trogir............33
  6. Specijalnu punomoć predstavniku Grada Trogira na 84 skupštini društva „Promet“ d.o.o., Split........33
  7. Specijalnu punomoć punomoćniku Grada Trogira za sudjelovanje u radu 86. Sjednice skupštine društva „Vodovod i kanalizacije d. o.........34
  8. Odluka o radnom vremenu komunalnih i prometnih redara Grada Trogira......34

 

 

 

 

Dodatne informacije