Broj 12/2015

  • Ispis

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 12 (prosinac, 2015. god)

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE

 

  1. I.Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2015. godinu..........1
  2. I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini u Gradu Trogiru............55
  3. I. Izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2015.g...........57
  4. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2015.g...........59
  5. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2015.g.........61
  6. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2015.g...........63
  7. I.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2015.g.........64