Broj 11/2015

  • Ispis

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 11 (prosinac, 2015. god)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE

 

  1. Zaključak o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta „Trogir“ Trogir .............1
  2. Zaključak o prethnoj suglanosti na cjenik za parkiranje na javnim parkiralištima s naplatom na pručju Grada Trogira .............1