Broj 9/2015

  • Ispis

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 9 (studeni, 2015. god)

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK

1. Specijalnu punomoć punomoćniku Grada Trogira za sudjelovanje u radu 83. sjednice Skupštine društva„VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. ........1

2. Specijalna punomoć predstavniku Grada Trogira na 79. Skupštini društva PROMET d.o.o. ........2

3. Specijalna punomoć predstavniku Grada Trogira na 80. Skupštini društva PROMETd.o.o. ........3

4. Odluka o dodjeli medalje ........4

5. VI. Izmjena i dopuna plana nabave roba, radova u usluga za 2015.g. ........5