Broj 7/2015

  • Ispis

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 7 (lipanj, 2015. god)

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE

1. Odluka o davanju suglasnosti na procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i plan zaštite od požara ........1

2. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Trogira za 2015.g ........1

3. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Trogira ........4

4. Odluka o pokretanju postupaka za izgradnju gradske prometnice na Solinama ........5

5. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti „Trogir“ ........5

 

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK

 

6. Zaključak o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Trogir ........6

7. Odluka o određivanju autotaksi stajališta na području Grada Trogira ......6

8. Specijalna punomoć punomoćniku Grada Trogira za sudjelovanje u radu 81.sjednice Skupštine društva „Vodovod i kanalizacija“Split .....7

9. Zaključak o djelomičnom prihvačanju zahtjeva Trogir Holdinga d.o.o. i davanje suglasnosti na izmjene Cjenika Trogir Holdinga d.o.o., a u dijelu koji se odnosi na tržnicu .....8

10. Zaključak o djelomičnom prihvačanju zahtjeva Trogir Holdinga d.o.o. i davanje suglasnosti na izmjene Cjenika Trogir Holdinga d.o.o., a u dijelu koji se odnosi na ribarnicu ......11

11. Specijalna punomoć punomoćniku Grada Trogira za sudjelovanje u radu 78. sjednice Skupštine društva „Promet d.o.o. “Split ....12