Broj 6/2014

  • Ispis

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 6 (kolovoz, 2014. god)

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE 

1. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2014. godinu.........1

2. II. Izmjene Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za 2014. godinu............38

3. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Trogiru za 2014. godinu.........39

4. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2014. godinu...41

5. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2014. godinu...........42

6. II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2014. godinu..........43

7. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2014. godinu............45

8. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2013.g. za razdoblje 01.01.2013.-31.12.2013.g.............47

9. Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra označenog na čest.zgr. 817,819,820,821,822/2,823,824 poduložak 342/ZU 599,638,639,1254 k.o. Trogir anagrafske oznake Obala bana Berislavića 23...........83

10. Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra čest.zgr. 795/3 ( kat.čest. 4126) ZU 1645 k.o. Trogir, anagrafske oznake Šubićeva 25, Trogir..........83

11. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa kulturnog dobra položenog na čest.zgr.1008,1009 poduložak 616 ZU531,99 k.o. Trogir,anagrafske oznake Vukovarska 18,Trogir.......84

12. Zaključak o obnavljanju zakupa poslovnog prostora na adresi Gradska vrata 4, položen u prizemlju čest.zgr. 624/1 k.o.o. Trogir, neposrednom pogodbom sa zakupnikom Ivanom Kojundžić .............85

13. Izmjene i dopune Statuta Grada Trogira .............85

14. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Trogira.........86

15. Rješenje o izmijeni rješenja o izboru Mandatno-imunitetske komisije ..........91

16. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada na području Grada Trogira ...........92

17. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, vjetima i načinu držanjavezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim životinjama...........92

18. Odluka o odobrenju za postavljanje kioska na površinu u gospodarsko-servisnoj zoni"Plano"............97

19. Odluka o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice "Trogir", Trogir...........98

20. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Trogiru..........99

 

GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK 

21. Zaključak o prethodnoj suglanosti na izmjenu cjenika Trogir holding d.o.o. -a u dijelu koji se odnosi na usluge parkiranja na javnim parkiralištima s naplatom na području Grada Trogira............102

22. Zaključak o prethodnoj suglanosti na izmjenu cjenika Trogir holding d.o.o.-a u dijelu koji se odnosi na usluge parkiranja na javnim parkiralištima s naplatom na području Grada Trogira..........103