Broj 4/2014

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 4 (svibanj, 2014. god)

SADRŽAJ

 

 

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

1. Odluka o prihvaćanju Sporazuma  radi osiguranja novčane tražbine......…1

2. Odluka o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Trogira….......2

3. Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Trogira……...5

4. Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora Grada Trogira……….8

5. Odluka o osnivanju Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo…...…..9

 

GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

6. Zaključak o davanju suglasnosti Trogir Holding d.o.o. za korisnike u posebnom režimu naplate parkirališta na Čiovu ….10

7. Odluka o parkirališnoj zoni vremenskom ograničenju trajanja parkiranja na javnom uličnom parkiralištu na Čiovu …..10

8. Odluka o izboru predsjednika Savjeta mladih Grada Trogira………11

9. Odluka o dozvoljenom organiziranom kampiranju izvan kampova ……..11

10. Odluka o imenovanju predstavnika Grada Trogira u Nadzorni odbor Zračne luke Split d.o.o……………12

11. Pravilnik o izmjeni  Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Trogir..................12

12.   Izmjena Plana prijama u službu Grada Trogira za 2014.g. ………..25

13.   Rješenje o izmjeni Rješenja o visini zakupnine za korištenje poslovnih prostora na području Grada Trogira………….26

 

SAVJET MLADIH GRADA TROGIRA

14. Odluka i izboru zamjenika  predsjednika Savjeta mladih Grada Trogira ……......27

 

Dodatne informacije