Broj 3/2013

 
SADRŽAJ
  

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

 

  1. Ispravak Odluke o komunalnom doprinosu ............. 1


GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

 

  1. Plan prijama u službu Grada Trogira za 2013. godinu .......... 2
  2. Plan za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Trogiru za 2013. godinu .......... 2
  3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima utvrđivanja dodatka za uspješnost na radu službenika i namještenika .......... 3
  4. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu gradske uprave Grada Trogira .......... 3
  5. Plan nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu .......... 4

 

Dodatne informacije