Broj 9/2012

 
SADRŽAJ
  

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

 

  1. Odluku o IV. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Trogira za 2012. godinu .......... 1
  2. Treća izmjena programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2012.g. .......... 42
  3. III izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini u Gradu Trogiru ............... 45
  4. III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2012. godinu .......... 46
  5. III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2012. godinu .......... 47
  6. III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2012. godinu .......... 49
  7. III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2012. godinu .......... 51
  8. Zaključak o prihvačanju IV. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija .......... 52
  9. Odluku o III. izmjenama i dopunama projekcije proračuna Grada Trogira za razdoblje 2013. – 2014. godine .......... 52
  10. Odluku o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2012.g. .......... 81
  11. Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o suglasnosti na provođenje postupka javne nabave .......... 81
  12. Proračun Grada Trogira za 2013. godinu .......... 81
  13. Program gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2013. .......... 117
  14. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini u Gradu Trogiru .......... 119
  15. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2013. godinu .......... 124
  16. Program javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2013. godinu .......... 126
  17. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2013. godinu .......... 128
  18. Zaključak o prihvaćanju Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija za razdoblje 2013. - 2015. godine .......... 130
  19. Odluku o projekciji Proračuna Grada Trogira za razdoblje 2014. - 2015. godine .......... 139
  20. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u Gradu Trogiru za razdoblje 2013 .......... 186
  21. Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Trogira za 2013. godinu .......... 188
  22. Odluku u svezi izvještaja o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Trogira za 2011. g. .......... 195
  23. Odluku o izmjenami i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora .......... 196
  24. Odluku o pokretanju prijedloga za razrješenje Dragana Boduljka dužnosti člana Upravnog vijeća MUZEJA GRADA TROGIRA .......... 197
  25. Rješenje o razrješenju Dragana Boduljka dužnosti člana Upravnog vijeća MUZEJA GRADA TROGIRA .......... 197
  26. Rješenje o izmjeni Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća MUZEJA GRADA TROGIRA .......... 197
  27. Odluku o socijalnoj skrbi .................... 198
  28. Analiza stanja i smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Trogira za 2013. godinu .......... 204
  29. Odluku o osnivanju Lokalne akcijske grupe za područje Grada Trogira i Općina Klis, Muć, Lečevica, Prgomet, Primorski Dolac, Marina, Seget i Okrug .......... 208
  30. Odluku o otpisu nenaplaćenih potraživanja za porezne prihode .......... 208

 

GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

 

 1. Rješenje o izmjeni Rješenja o visini zakupnine za korištenje poslovnih prostora na području Grada Trogira .......... 210
 2. Zaključak o dodjeli donacije Župi Svetog Ivana Trogirskog Žedno-Arbanija ..........211
 3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja nadarenih učenika i studenata Grada Trogira ..........211
 4. Odluka o izmjeni Odluke o broju dozvola i raspisivanju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Trogira ..........214
 5. Odluku o otpisu dospjelih, a nenaplaćenih (povremenih) potraživanja koja su u zastari ..........214
 6. Naputak o izmjeni i dopuni naputka za zaustavljanje turističkih autobusa i drugih vozila u zoni posebnog prometnog režima .......... 215
 7. Odluku o imenovanju ovlaštenika zaštite na radu .......... 215
 8. Izmjena i dopuna Plana za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Trogiru za 2012. godinu .......... 216

 

Dodatne informacije