Broj 8/2012

 
SADRŽAJ
  

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

 

  1. Odluka o dodjeli javnih priznanja grada Trogira za 2012. g. ............. 1
  2. Odluka o III. Izmjeni i dopuni Proračuna grada trogira za 2012. g. ...........1
  3. Odluka o komunalnom doprinosu .......... 16
  4. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu .......... 22
  5. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Trogir" Trogir .......... 23

 

GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

 

 1. Odluka o imenovanju Radne skupine za izradu i praćenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu .......... 24
 2. Pravilnik o zaštiti na radu .......... 25
 3. III. izmjena Plana nabave roba, radova i usluga za 2012. g. .......... 43

 

Dodatne informacije