Broj 2/2012

 
SADRŽAJ
  

GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

 

 1. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Trogira…………....1
 2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o socijalnoj skrbi……………..2
 3. Rješenje  o izmjeni i dopuni rješenja o visini zakupnine za korištenje poslovnih prostora na području Grada Trogira…………3
 4. Pravilnik o posebnom ispitu za vozača autotaksi vozila…………….4
 5. Rješenje o imenovanju povjerenstva za polaganje posebnog ispita za vozača autotaksi vozila……………6
 6. Odluka o broju dozvola i raspisivanju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Trogira.............6
 7. Odluka o najvišem iznosu cijene usluge autotaksi prijevoza na području Grada Trogira……………8
 8. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Trogira.................8
 9. Izmjena i dopuna Plan prijama u  službu  Grada Trogira za 2012. godinu………25
 10. Plan za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radog odnosa u Gradu Trogiru za 2012.godinu……………25
 11. Plan upravljanja pomorskim dobrom Grada Trogira za 2012.g……………26
 12. Plan roba, radova i usluga za 2012.g. ………………29
 

Dodatne informacije