Broj 6/2012

 
SADRŽAJ
  

GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

 

  1. Odluka oizmjeni i dopuni Odluke o broju dozvola i raspisivanju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Trogira.............1 
  2. Rješenje o visini zakupnine za korištenje poslovnih prostora na području Grada Trogira………...1
  3. Rješenje o dopuni rješenja o visini zakupnine za korištenje poslovnih prostora na području Grada Trogira………..8
  4. I. Izmjena Plana nabave roba, radova i usluga za 2012. g.………10
 

Dodatne informacije