Broj 6/2011

 
 
SADRŽAJ
 
 

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

  1. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Gradonačelnika Grada Trogira za razdoblje od 01. 07. 2010.g. do 31. 12. 2010. g. …………1
  2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Trogira za 2010. g……….1
  3. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o javnim priznanjima Grada Trogira……..19
  4. Odluka o određivanju naziva trga  na području Grada Trogira………20
  5. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH za norveške državljane Arnfinn Myra i Marit Myra………….20
  6. Odluka o poništenju Javnog natječaja radi prikupljanja ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuditelja (investitora) izgradnje građevine s podzemnom garažom………………21
  7. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Trogira..………...21
  8. Odluka o davanju suglasnosti na izmjenu i dopune Statuta Pučkog otvorenog učilišta Trogir……………22
  9. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjenu i dopunu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir ……..….22
  10. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju člana upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje športskim objektima „Športski objekti Trogir“….…….23
  11. Odluka o kupnji nekretnine……….…23
  12. Riješenje o imenovanju odbora za predstavke i pritužbe………24

GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

  1. Pravilnik  kriterijima i načinu korištenja poticajnih sredstava (potpora) za održavanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta…………..25

GRAD TROGIR

UPRAVNO VIJEĆE

„DJEČJI VRTIĆ TROGIR“

 1. Pravilnik i upisima i mjerilima upisa djece u dječji vrtić „Trogir“………29

Dodatne informacije