Broj 15/2010

 
 
 SADRŽAJ

 
GRAD TROGIR
 
GRADONAČELNIK
  1. Rješenje o izmjeni rješenja o visini zakupnine za korištenje poslovnih prostora na podrucju Grada Trogira……………………1
  2. Rješenje o izmjeni rješenja o visini zakupnine za korištenje poslovnih prostora na području Grada Trogira…………………2
  3. Odluku o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Trogira…………4
  4. Odluku o visini naknade za rad članovima tijela za pripremu i provedbu izbora za članove vijeća Mjesnih odbora……………………5
 

Dodatne informacije