Broj 16/2010

 
 
SADRŽAJ
 
 
GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
 1. Odluka o 2. Rebalansu Proracuna Grada Trogira za 2010.g….......................1
 2. III izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.ZKG u 2010 g. u Gradu Trogiru…34
 3. Druge izmjene Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uredaja
 4. komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2010.g. ……36
 5. II izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Trogira za 2010. i financiranje Udruga civilnog društva u 2010.g……………………40
 6. II izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2010 g. ……………42
 7. II izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2010. g………………………44
 8. Proračun Grada Trogira za 2011.g……………………………45
 9. Program gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2011g.……………62
 10. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak .1. ZKG u 2011.g. u Gradu Trogir………………65
 11. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2011.g………………69
 12. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2011.g. …………..…73
 13. Program javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2011.g………………75
 14. Program javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2011. g.……… ……..…..77
 15. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Trogira za 2011.g……………………79
 16. Odluka o Projekciji Proračuna Grada Trogira 2012. g. -2013.g. ……………..86
 17. Zakljucak o Prihvaćanju Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija …………...119
 18. Plana gradnje komunalnih i vodnih građevina u Gradu Trogiru za razdoblje 2011………………..129
 19. Odluka o izradi Izmjene i dopune Odluke o donošenju Detaljnog Plana uređenja  „Brigi-Lokvice“……….....30
 20. Odluka o izradi Detaljnog plana uredenja I faze obale od Madiracina mula do Duhanke (DPU 4 )……………….132
 21. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj – izgradnju komunalnih vodnih građevina ………………134

Dodatne informacije