Broj 12/2010

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 12 (studeni, 2010. god)

SADRŽAJ

 

 

GRADTROGIR

 

GRADSKO VIJEĆE 

 
 1. Odluka o usvajanju izvještaja o radu gradonačelnika Grada Trogira za razdoblje od 01.01.  - 30.06.2010.g.………………………………………………1
 1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja poslovne zone POS 2 (UPU 15 ) …………………………………………………………………………....1
 

 

 1. Odluka o lokacijama i uvjetima prodaje robe na štandovima i klupama izvan tržnice za malo, prodaja putem automata i za prigodnu prodaju ……………16
 1. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Trogira za 2010.g…………………..18
 1. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Trogira..18
 1. Odluka o izmjeni Odluke o unutarnjem ustrojstvu gradske uprave Grada Trogira …………………………………………………………………...…………27
 1. Rješenje  o izmjeni  Rješenja o izboru Mandatno – imunitetske komisije...…28
 1. Rješenje  o izmjeni  Rješenja o izboru predsjednika,zamjenika predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje…………………………………………..28
 1. Odluka o uspostavljanju suradnje između grada Montesilvano (Republika Italija ) i Grada Trogira (Republika Hrvatska)…………………………………29
 1. Odluka o uspostavljanju suradnje između grada Pescare (Republika Italija ) i Grada Trogira (Republika Hrvatska)…………………………………………….29
 1. Odluka o uspostavljanju suradnje između grada Ancone (Republika Italija ) i Grada Trogira (Republika Hrvatska)……………………………………………30
 1. Odluka o uspostavljanju suradnje između grada Valday (Ruska Fedreacija) i Grada Trogira (Republika Hrvatska)……………………………………………31
 1. Odluka o uspostavljanju suradnje između grada Ruse (Republika Bugarska) i Grada Trogira (Republika Hrvatska)……………………………………………31
 1. Odluka o uspostavljanju suradnje između grada Breda (Kraljevina Nizozemska) i Grada Trogira(RepublikaHrvatska )………………………….32
 1. Odluka o uspostavljanju suradnje između grada Tilburg (Kraljevina Nizozemska)i Grada Trogira (Republika Hrvatska)…………………………..33
 1. Odluka o uspostavljanju suradnje između grada Warszawa –Bemowo (Republika  Poljska) i Grada Trogira (Republika Hrvatska)…………………33
 1. Odluka o uspostavljanju suradnje između grada Slupca (Republika Poljska) i Grada Trogira (Republika Hrvatska)…………………………………………..34
 2. Odluka o uspostavljanju suradnje između grada Krasnik(Republika Poljska) i Grada Trogira (Republika Hrvatska)……………………………………………35
 1. Odluka o uspostavljanju suradnje između Grada Sinja i Grada Trogira……35
 1. Odluka o uspostavljanju suradnje između Grada Šibenika i Grada Trogira..36
 1. Odluka o uspostavljanju suradnje između Grada Vukovara i Grada Trogira..36

GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

 

 1. Pravilnik o načinu i uvjetima stipendiranja  učenika i studenata Grada Trogira…………………………………………………………………………….38
 1. Odluka o dodjeljivanju medalja Grada Trogira………………………………..42

 

 1. Izmjena Pravilnika o radu gradske uprave Grada Trogira …………………..42

Dodatne informacije