Broj 10/2010

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
  1. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika………...1
  2. Odluka o naknadama članova upravnih vijeća ustanova……………………….2
  3. Odluka o naknadama za rad predsjednika, potpredsjednika, članova Gradskog vijeća…………3
GRAD TROGIR
 
GRADONAČELNIK
  1. Pravilnik o kriterijima utvrđivanja dodatka za uspješnost na radu službenika i namještenika……………5
  2. Odluku o početku  otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave: izvođenje restauratorskih radova u dvorištu velike palače Ćipiko u Trogiru Evidencijski broj: 20/10 MV………6
  3. Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Trogira………7
  4. Pravilnik  o unutarnjem redu gradske uprave Grada Trogira i „Sistematizacija radnih mjesta “…………8

Dodatne informacije