Broj 9/2010

 

 

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
Komisija za dodjelu javnih priznanja
    1. Pozivni  oglas za dodjelu javnih priznanja GradaTrogira u 2010.g…….…………..01
GRAD TROGIR
 
GRADONAČELNIK
  1. Pravilniko zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva…………...................03
  2. Odluku o početku otvorenog postupka javne nabave  velike vrijednosti u predmetu: nabava kratkoročnog kredita u iznosu od tri milijuna kuna EV br. 16/10 VV….……19
  3. Odluku o početku otvorenog postupka javne nabave  velike vrijednosti u predmetu: izvođenje radova izgradnje fekalne i oborinske kanalizacije u ulici put kapeliceEV br. 17/10 VV ……………20
  4. Odluku o početku otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti u predmetu: izvođenje radova izgradnje oborinske ev br. 18/10 VV……………21
  5. Odluku o početku otvorenog postupka javne nabave  u predmetu nabave: izrade i dopune prostornog plana uređenja Grada Trogira Evidencijski broj: 19/10 VV…….22

Dodatne informacije