Broj 4/2010

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 4 (svibanj, 2010. god)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
  1. RJEŠENJE O VISINI ZAKUPNINE ZA KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORA NA PODRUČJU GRADA TROGIRA…….1
  2. RJEŠENJE O VISINI ZAKUPNINE ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA TROGIRA.….…9
  3. PROGRAM STRUČNE I PRKTIČNE IZOBRAZBE VJEŽBENIKA ......12
  4. PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM GRADA TROGIRA ZA 2010. GODINU…….……16
  5. ZAKLJUČAK GRADONAČELNIKA – PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2010. GODINU ..…….19
  6. ZAKLJUČAK GRADONAČELNIKA –  ISPRAVKA PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2010. GODINU ..…22
 

Dodatne informacije