Broj 7/2010

 

 

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
  1. Odluka o 1. rebalansu Proračuna Grada Trogira za 2010.g………..1
  2. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Grada Trogira………….…26
  3. Odluka o ovlaštenju gradonačelniku za donošenje Plana nabavke i provođenje postupka nabavke čija vrijednost prelazi iznos od 0,5 % prihoda………….26
  4. Odluka o suglasnosti na provođenje postupka javne nabave radi nabave kratkoročnog kredita Grada Trogira u iznosu od 3.000.000,00 kuna……………...…27
  5. Odluka o davanju suglasnosti na Statu Muzeja Grada Trogira…………..………27
  6. Zaključak o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta “TROGIR” Trogir…..……..27
  7. Odluka o izmjeni Odluke o unutarnjem ustrojstvu gradske uprave Grada Trogira………………………………28
  8. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA TROGIRA Trogir…………………………………………….30
  9. Rješene o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća DJEČJEG VRTIĆA “TROGIR” Trogir………30
GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
 
ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA
 
  1. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Trogira……………………….30
GRAD TROGIR
 
GRADONAČELNIK
 1. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem redu upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalno gospodarstvo………………………………32
 2. Rješenje o dopuni rješenja o visini zakupnine za korištenje javnih površina na području Grada Trogira…………34
 3. Izmjena i dopuna Plan nabave roba, radova i usluga za 2010.godinu…………..34
 4. Odluku o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave: izvođenje restauratorskih radova u dvorištu velike palače Ćipiko u Trogiru evidencijski broj: 15/10 mv …………………..37
 5. Odluka osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Trogira……………………………..39

Dodatne informacije