Broj 7/2009

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 7 (rujan, 2009. god)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
    1. Odluka o imenovanju predstavnika Grada Trogira u Nadzornom odboru «Vodovod ikanalizacija « d.o.o. Split
    2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima i obvezama iz rada i po osnovi rada zaposlenika u Gradskoj upravi Grada
    3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju službene osobe za pristup informacijama
GRADSKO VIJEĆE
Komisija za dodjelu javnih priznanja
  1. Pozivni Oglas za dodjelu javnih priznanja Grada Trogira u 2009. g
 

Dodatne informacije