Broj 5/2009

  • Ispis

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 5 (lipanj, 2009. god)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
  1. Rješenje o izboru Mandatno-imunitetske komisije......1
  2. Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje.....1
  3. Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Trogira......1
  4. Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Trogira......02