Broj 4/2009

 • Ispis

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 4 (travanj, 2009. god)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
  1. Odluka o pokretanju postupka za promjenu Statuta Grada Trogira......1
  2. Odluka o izmjeni Statuta Grada Trogira......1
  3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske Uprave Grada Trogira......1
  4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente na Području Grada Trogira......2
  5. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice Trogir.....3
GRAD TROGIR
GRADSKO POGLAVARSTVO
 1. Zaključak o probođenju Prethodne rasprave o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ZONE “SV. KRIŽ“ (UPU-17)......4