Broj 11/2008

 • Ispis

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 11 (listopad, 2008. god)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
  1. Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama za uređivanje i odrđavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Trogira .....155
  2. Odluka o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno ili garažno mjesto .....159
  3. Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Trogira .....161
  4. Odluka o izmjeni Proračuna Grada Trogira za 2008.g.godine .....161
  5. II Izmjene Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2008.g. .....163
  6. II Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2008.g. u Gradu Trogiru .....165
  7. Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Programa rada Vlastitog pogona Grada Trogira .....167
  8. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Trogira za 2008.g. i financiranje udruga civilnog društva u 2008.g. .....167
  9. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2008.godinu ......168
  10. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2008.g. .....169
  11. 2. Rebalans Proračuna za 2008.g., opći dio ......171
  12. 2. Rebalans Proračuna za 2008.g., posebni dio ......175
GRAD TROGIR
GRADSKO POGLAVARSTVO
 1. Izmjene i dopune Programa rada Vlastitog pogona za 2008.g. ......191
 2. Natječaj za dodjelu izložbeno-prodajnog prostora u zakup radi postavljanja štandova u sklopu Božićnog sajma na Trgu Ivana Pavla II u Trogiru ......192
 3. Poziv za podnošenje prijava poljoprivrednika na području Grada Trogira za nabavu i sufinanciranje sadnog materijala za 2009.g. ......193