Broj 9/2008

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 9 (rujan, 2008. god)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
    1. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja poslovne zone pos 2 (UPU 15) .....145
    2. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko Turističke zone “Sveti Križ” UPU 17) .....147
    3. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja grada Trogira .....148
    4. Zaključak o raspuštanju Povjerenstva za praćenje aktivnosti u svezi Integralnog plana razvitka i Programa restruktuiranja Brodotrogir d.d. .....149
GRAD TROGIR
GRADSKO POGLAVARSTVO
  1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za korištenje parkirališnog prostora u Gradu Trogiru .....150

Dodatne informacije