Broj 7/2008

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 7 (kolovoz, 2008. god)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
  1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trogira (Službeni glasnik grada Trogira, br. 03/06) .....105
  2. Odluka o svezi Izvješća o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Trogira za 2007.g. .....133
  3. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršavanju Proračuna Grada Trogira za I. – VI. 2008.g. .....133
GRAD TROGIR
GRADSKO POGLAVARSTVO
  1. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za sufinanciranje i nabavku informatičke opreme .....134
  2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora za sufinanciranje i nabavku informatičke opreme .....136
  3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o socijalnoj skrbi .....136
GRAD TROGIR
SAVJET MLADIH GRADA TROGIRA
 1. Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada Trogira .....137

Dodatne informacije