Broj 3/2007

 

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 3 (lipanj, 2007. god)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
    1. Odluka o izmjeni Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave grada Trogira ......35
    2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona grada Trogira .....37
    3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa u gradu Trogira ......38
    4. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir ......39
    5. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir .......39
    6. Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Sporazuma o utvrđvanju međusobnih prava i obveza spram Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir ........39
    7. Izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva grada Trogira za 2007.g ........40
    8. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi grada Trogira za 2007.g. .......40
    9. Izmjene i dopune programa javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi grada Trogira .......41
    10. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi grada Trogira za 2007.g. i financiranje udruga civilnog društva u 2007.g. ........42
    11. Izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja Komunalne infrastrukture u gradu Trogiru za razdoblje 2007.g. ........43
    12. Izmjene i dopune Programa održavanja Komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2007.g. u gradu Trogiru ........46
    13. Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Programa rada vlastitog pogona grada Trogira za 2007.g. .......49
    14. Zaključak o prihvaćanju Izmjene Plana radnih mjesta i Izračuna sredstava za plaće zaposlenika iz Proračuna Grada Trogira za razdoblje 2007. – 2009.g. .......50
    15. Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima .......50
    16. Odluka o raspodjeli rezultata za 2006.g. ........51
    17. Odluka o izmjeni Proračuna grada Trogira za 2007.g. .........53
    18. Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima .......55
GRAD TROGIR
GRADSKO POGLAVARSTVO
  1. Izmjena i dopuna Programa rada Vlastitog pogona grada Trogira za 2007.g. .......70

Dodatne informacije