Broj 10/2006

  • Ispis

pdf_button Službeni glasnik broj 10 (studeni, 2006. god)
   
 
SADRŽAJ
 

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

  1. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Trogira za 2006.g ........209
  2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu grada Trogira........210
  3. Rješenje o imenovanju ravnatelja Muzeja grada Trogira .......211