Broj 2/2006

  • Ispis
pdf_button Službeni glasnik broj 2 (ožujak, 2006. god)
   
 
SADRŽAJ
 

GRAD TROGIR

GRADSKO POGLAVARSTVO

  1. Pravilnik o vrijednosti koeficijenta složenosti poslova u Gradskoj upravi Grada Trogira..............5
  2. Pravilnik o dopuni Pravilnika o vrijednosti koeficijenta složenosti poslova u Gradskoj upravi Grada Trogira..........7
  3. Pravilnik o dopuni Pravilnika o vrijednosti koeficijenta složenosti poslova u Gradskoj upravi Grada Trogira..........8
  4. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Trogira za 2006. godinu...........9
  5. Zaključak Gradskog poglavarstva o imenovanju Povjerenstva za nabavu robe, radova i usluga male vrijednosti.......12