Broj 16/2005

 
SADRŽAJ
 
 

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

  1. Odluka o izvršavanju Proračuna grada Trogira za 2006. godinu......257
  2. Odluka o izmjeni Proračuna grada Trogira za 2005.godinu....261
  3. Izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Trogiru za razdoblje 2005. godine........280
  4. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2005.g. u gradu Trogiru......283
  5. lzmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, odgoju i obrazovanju, športu i tehničkoj kulturi za 2005.g.....284

Dodatne informacije