Broj 11/2005

 
SADRŽAJ
 
 

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

  1. Odluka o unutarnjem ustrojstvu gradske uprave grada Trogira.....130
  2. Odluka o osnivanju Vlastitog pogona Grada Trogira.....135
  3. Zaključak o davanju suglasnosti na Sporazum o prelasku zaposlenika bez provođenja natječaja iz "DOBRIĆA" d.o.o., u Grad Trogir Gradsko poglavarstvo.....137
  4. Izvješće o stanju u prostoru Grada Trogira ......138
  5. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru grada Trogira.....158
  6. Zaključak Gradskog vijeća o poduzimanju radnji na otklanjanju nedostataka po nalazu revizije.....178

 

GRAD TROGIR

GRADSKO POGLAVARSTVO

 1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o O odobravanju stipendija nadarenim učenicima i Studentima sa područja Grada Trogira.....178
 2. Aneks Pravilniku o odobravanja stipendija nadarenim učenicima i studentima sa područja Grada Trogira za škol.god. 2004/2005. ......179

Dodatne informacije