Broj 10/2005

 
SADRŽAJ
 
 

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

  1. Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za statutarno-pravna pitanja....99
  2. Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu javnih pnznanja.....99 
  3. Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe....100
  4. Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za dodjelu javne površine u zakup.....100
  5. Rješenje o imenovanju Komisije za određivanje i preimenovanje ulica i trgova.....101
  6. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.....101
  7. Rješenje o imenovanju Komisije za popis birača......102
  8. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršenja aktivnosti iz komunalnog programa......102
  9. Rješenje o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za mjesne odbore Grada Trogira.......102
  10. Rješenje o imenovanju Komisije za praćenje izrade Eko projekta......103
  11. Odluka o izmjeni Proračuna grada Trogira za 2005.g......104
  12. Zaključak o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi, odgoju i obrazovanju, športu i tehničkoj kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu grada Trogira za 2005.g......120
  13. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, odgoju i obrazovanju, športu i tehničkoj kulturi za 2005.g. .....120
  14. Izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Trogiru za razdoblje 2005.g.....121
  15. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne Infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunainom gospodarstvu u 2005.god. u gradu Trogiru.....124
  16. Odluka o usvajanju Odluke o izvršenju Proračuna Grada Trogira za I. - VI. 2005.g......126

 

GRAD TROGIR

GRADSKO POGLAVARSTVO

 1. Odluka o izmjeni Odluke o utemeljenju periodičnog novinskog izdanja «TROGIRSKI LIST»......126
 2. Odluka o izmjeni Odluke o utemeljenju periodičnog novinskog izdanja «TROGIRSKI LIST».......126
 3. Zaključak o dopuni Zaključka o imenovanju Komisije za provođenje postupka izlučivanja arhivskog gradiva.......127

Dodatne informacije