Broj 8/2005

 
SADRŽAJ
 
 

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

  1. Rješenje o izboru gradonačelnika Grada Trogira.....88
  2. Rješenje o izboru zamjenika gradonačelnika Grada Trogira........88
  3. Rješenje o izboru zamjenika gradonačelnika Grada Trogira........89
  4. Rješenje o izboru članova Gradskog poglavarstva Grada Trogira......89
  5. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "TROGIR" Trogir ........89
  6. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta "TROGIR" Trogir.......90
  7. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne Ustanove za upravljanje športskim objektima ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR........90
  8. Odluka o dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti.........91 
  9. Odluka o naknadama za rad članova Gradskog poglavarstva, Predsjednika Gradskog vijeća, vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva Grada Trogira ........91

 

GRAD TROGIR

GRADSKO POGLAVARSTVO

 1. Rješenje o izmjeni Rješenja o visini zakupnine za korištenje Javnih površina na području Grada Trogira ........92
 2. Zaključak Gradskog poglavarstva o odobrenju povećanja Cijene korištenja javno-prometne površine u periodu od 15.06. - 15.09. ........ 94

Dodatne informacije