Broj 7/2005

 • Ispis
pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 7 (lipanj, 2005. god)
 
SADRŽAJ
  
 

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

  1. Rješenje o izboru Mandatno-imunitetske komisije......84
  2. Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje....84
  3. Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Trogira......85
  4. Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Trogira.......85
  5. Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Trogira.......86

 

GRAD TROGIR

GRADSKO POGLAVARSTVO

 1. Zaključak o imenovanju Komisije za provođenje Postupka izlučivanja arhivskog gradiva......86