Adventski koncert Djevojačkog zbora Ivana Lucića u crkvi sv. Dominika

DjevojackiZborIvanaLucica 01


Djevojački zbor gimnazije Ivana Lucića upriličio je prigodni Božićni koncert 22. prosinca u crkvi sv. Dominika.
DjevojackiZborIvanaLucica 02Pod ravnanjem maestra Maria Milina i glasovirsku pratnju profesora Vinka Buble zbor se publici uz nazočnost zamjenika gradonačelnika Radovana Slade-Šilovića predstavio repertoarom pjesama sakralne tematike i poznatim božićnim napjevima kako hrvatske tako i svjetske glazbene baštine.
Klapa sveti Karlo i mladi Josip Antić koji je čitao prigodne stihove Mirka Slade-Šilovića svojim su nastupom uzveličali ovaj odlično posjećen koncert .
- Glazba i pjesma utkane su u strukturu našeg Grada. Tada se pretvara u kamenu simfoniju koja oplemenjuje naša čula i hrabri nam duh - kazao je Slade Šilović povodom koncerta uputivši svim svojim sugrađanima iskrenu čestitku za Božić.DjevojackiZborIvanaLucica 03

Dodatne informacije