Prijenos 19. sjednice Gradskog vijeća - mogući problemi

minijaturaSjednicaGVvjecnica 01 Za vrijeme trajanja prijenosa 19. sjednice Gradskog vijeća moguće su poteškoće.

Google-ov servisi, među kojim je i youtube.com koji se koristi za prijenosa sjednice, imaju tehničkih poteškoća što može uzrokovati i prekide tokom prijenosa.

Više na linku.

Dodatne informacije