Predstavljen projekt „Garagninov vrtal – europski park svih Trogirana“

20190307 GaragninovVrt Predstavljanje 06


Odlučili smo se krenuti u ozbiljan projekt s vrhunskim stručnjacima. Ovo zaista nije samo 'šišanje trave' niti površno ušminkavanje. Osmišljen je park kakav ne postoji u dalmatinskim gradovima, istaknuo je gradonačelnik Bilić

20190307 GaragninovVrt Vizualizacija 01 Trogirska gradska vijećnica bila je pretijesna za sve zainteresirane građane na javnoj prezentaciji projekta – „Garagninov vrtal – europski park svih Trogirana". 20190307 GaragninovVrt Predstavljanje 07 Prošlog je tjedna nakon više od godinu i pol dana intenzivnog rada na na izradi obuhvatne i složene studijske i projektne dokumentacije javnosti prikazan projekt povijesno-krajobrazno-arhitektonske obnove i interpretacije Parka Garagnin-Fanfogna, koji uključuje obnovu i uređenje južne gospodarske građevine barchesse, središnjeg elegantnog casinetta, oranžerije, vrtlareve kuće na sjeveru vrta,
ogradnog zida oko Parka, hortikulturne baštine uključujući staze i putove u Parku kao i konzervaciju i restauraciju arheoloških artefakata, interpretaciju izvornog sustava navodnjavanja (sačuvani bunari) te izradu likovnog i komunikacijskog identiteta Parka i izvedbenog projekta cjelokupne pokretne i nepokretne vrtne opreme.
Jedan dio velikog tima u sastavu: Ivo Andrić, Hrvoje Bratulović, Ante Budimir Bekan, Mia Erak, Damir Gamulin, Vesna Hrga Matić, Anita Trojanović i Antun Sevšek održao je iscrpno predstavljanje i pojašnjenje projekta obnove parka. Predstavljena studijska i projektna dokumentacija sufinancirana je najvećim dijelom europskim sredstvima u okviru Projekta „Garagninov vrtal – Europski park svih Trogirana", prijavljenog od strane JU „More i krš" kao
20190307 GaragninovVrt Predstavljanje 08 Prijavitelja, a u suradnji s Gradom Trogirom kao Partnerom, na Javni poziv „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine" – Grupa aktivnosti A - 6c.1.1. Temeljem Odluke o financiranju Projekta, u listopadu 2017. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, pri čemu je od ukupne vrijednosti Projekta u visini od 1.592.075,00 kuna, iznos od 1.273.660,00 kn financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija za razdoblje 2014.-2020, dok obzirom na aktivnosti koje u okviru Projekta provodi Prijavitelj odnosno20190307 GaragninovVrt Vizualizacija 02 Partner, JU „More i krš" sudjeluje u provedbi projekta s vlastitim sredstvima u iznosu od 138.650,00 kn, a Grad Trogir s vlastitim učešćem u visini od 179.765,00 kn. Po potpisu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, za izradu cjelokupne studijske i projektne dokumentacije za revitalizaciju Parka Garagnin-Fanfogna, zaštićenog kao kulturno i prirodno dobro, JU More i krš kao Prijavitelj i Grad Trogir kao Partner, svatko u okviru svojih ugovorom definiranih obveza, proveli su ugovaranje kompletne projektno-tehničke i studijske dokumentacije.


20190307 GaragninovVrt Vizualizacija 03 - Odlučili smo se krenuti u ozbiljan projekt s vrhunskim stručnjacima. Ovo zaista nije samo 'šišanje trave' niti površno ušminkavanje. Osmišljen je park kakav ne postoji u dalmatinskim gradovima. Ovako veliki projekti ne događaju se preko noći jer traže iscrpnu dokumentaciju i financiranje, a prema parku se ponašamo kao da se radi o UNESCO-vom spomeniku. Prevrijedan je ovo potencijal i zato ne smijemo preskočiti nijedan korak te radimo sve da dobijemo EU sredstva i za realizaciju obnove – rekao je uvodno gradonačelnik Ante Bilić.20190307 GaragninovVrt Predstavljanje 09
Na prezentaciji je prikazan veći dio dokumentacije koja je izrađena kroz ovaj Projekt uz moderiranje dr.sc. Ane Šverko, koja je uz predstavnike JU More i Krš i Grada Trogira, bila jedna od inicijatorica ovog Projekta, i koja se pridružila imenovanom projektnom timu za predmetni Projekt na samom početku procesa prijave za dobivanje bespovratnih sredstava za revitalizaciju 1.3 ha zelene oaze na ulazu u Trogir. Voditeljem Projekta u ime Prijavitelja Projekta, JU More i krš, imenovana je Jelena Kurtović, kojoj je tadašnji ravnatelj JU, Ivan Gabelica povjerio ovaj složeni zadatak.

20190307 GaragninovVrt Predstavljanje 10 - Cjelokupna dokumentacija koja je izrađena izvedena je u skladu s najvišim svjetskim standardima i na ponos je kako njezinim autorima, tako i Trogiranima, koji su kako kroz institucije, tako i kroz radionice građana sudjelovali aktivno u ovom projektu. Izvanredno krajobrazno rješenje vraća u park 135 biljnih vrsta koje su odabrane s izvorne liste biljnog fonda Parka iz 1829. godine, sačuvane u arhivskoj građi obitelji Garagnin – istaknuli su autori projekta.
20190307 GaragninovVrt Vizualizacija 04

Park Garagnin-Fanfogna, danas zaštićen kao spomenik parkovne arhitekture, klasicistički je agrobotanički park koji je na prijelazu s XVIII. na XIX. stoljeće ustanovio trogirski plemić i fiziokrat Ivan Luka (Gianluca) Garagnin. Park Garagnin-Fanfogna prvi je takav privatan vrt u Hrvatskoj, a nalazi se na kopnenoj strani Trogira, na predjelu Travarica, preko puta mosta koji otok Čiovo spaja s kopnom. S druge strane mosta danas se nalazi Muzej grada Trogira, nekada raskošna obiteljska palača obitelji Garagnin-Fanfogna, također obuhvaćena ovim projektom. Parku iznimnu važnost daje njegova parkovna arhitektura, koju je najvećim dijelom projektirao vodeći venecijanski arhitekt i najznačajniji predstavnik klasicizma - Giannantonio Selva (1751. - 1819.) koji je za Napoleonove vlasti bio nositelj generalnog plana Venecije.

20190307 GaragninovVrt Vizualizacija 05 Kako bi se klasicistički agrarni Park Garagnin-Fanfogna što bolje turistički valorizirao i stavio u turističku funkciju, u suradnji i savjetovanju sa stručnom skupinom kroz marketing plan napravljeno je istraživanje primjera dobre prakse europskih parkova koji razvijaju razne oblike vrtnog turizma. Promatrani primjeri europskih parkova i vrtova omogućit će integraciju vlastitog iskustva stručne skupine s iskustvima odabranih primjera dobre prakse parkova kompatibilnih s resursima Parka Garagnin-Fanfogna, koji imaju značajno naglašen kulturni, umjetnički, edukativni, zabavni, proizvodni i znanstveni karakter.20190307 GaragninovVrt Predstavljanje 11

- Naredni je korak prijava za realizaciju ovog izvanrednog projekta. Radi se novom projektu te nakon izrade dokumentacije slijedi projekt obnove i revitalizacije. U više od pola stoljeća zaštite, park je zahvaljujući JU More i krš, Gradu Trogiru i izvrsnom timu autora napokon dobio vrhunsku dokumentaciju i od obnove ga dijeli prijava projekta obnove i revitalizacije, na neki od natječaja za projekte sufinancirane europskim sredstvima, koji se očekuje u narednom periodu. U iščekivanju integralne obnove potrebno je pak od strane svih mjerodavnih institucija osigurati održavanje vrta. Radi toga uskoro se planira javno predstavljanje plana upravljanja i budućih koraka, kako bi se ovaj dugogodišnji san Trogirana i ostvario – rečeno je na prezentaciji.

Vizualizacije budućeg izgleda parka (autorice projekta krajobraznog uređenja i vizualizacija: Mia Erak, Vesna Hrga Matić, Anita Trojanović)

 

 

 

 

 

 

 

Dodatne informacije