Preliminarno izvješće o ispitivanju kvalitete zraka na području mjerne postaje Plano

Grad Trogir u suradnji s Gradom Kaštela započeo je s praćenjem kvalitete zraka. Temeljem Ugovora o praćenju kvalitete zraka između Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ i Grada Trogira i u skladu rješenja izdanog od Ministarstva zaštite okoliša i prirode te na temelju Zakona o zaštiti zraka i Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka, obavljeno je praćenje kvalitete zraka na području mjesta „Plano" mjerenjem gravimetrija i metala. Obrada uzoraka i analiza podataka obrađeni su u skladu sa Uredbom o razini onečišćujućih tvari u zraku i Pravilnikom o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka.

Sve izmjerene vrijednosti su značajno niže od graničnih vrijednosti.

U PDF dokumentu dostupno je preliminarno izvješće praćenja kvalitete zraka za siječanj 2019.

Dodatne informacije