Obavijest o prijavi štete

Građani Trogira koji su pretrpjeli štetu od olujnog i orkanskog vjetra koji je puhao tijekom 23. veljače 2019. godine mogu prijaviti štetu u Gradu Trogiru, na protokol Grada, Put Muline 2, zaključno s ponedjeljkom 4.ožujka 2019. godine.

Za prijavu štete koristi se obrazac EN-P i izjava privole za obradu osobnih podataka (izmjena 27.02.2019), a isti se mogu dobiti na protokolu Grada Trogira ili na web stranici Grada Trogira www.trogir.hr

Mogućnost prijave štete još uvijek ne znači da je proglašena elementarna nepogoda, ali će temeljem prikupljenih podataka Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda moći procijeniti visinu štete te izvijestiti gradonačelnika koji će se, ovisno o ispunjenju uvjeta za proglašenje elementarne nepogode sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19) obratiti županu.

Dodatne informacije