Trogirom će od ovog petka upravljati maškare

1601 MaskareGradonačelnik Ante Bilić će zajedno sa suradnicima u petak, 18. siječnja ključeve Grada predati maškarama.

Primopredaja će se izvršiti u Salonu Grada s početkom u 12 sati.

Trogirom će tako vladati članovi Karnevalske udruge Rašpin Jute koji ovim putem najavljuju kako za vrijeme njihove vladavine građanima neće nedostajati ni ptičjeg mlijeka.

Dodatne informacije