"I tebe se pita!": Dođite na javnu prezentaciju projekta i saznajte kako možete odlučivati o proračunu

20180911 I TEBE SE PITA logoTrogir je prvi dalmatinski grad koji kreće u projekt participativnog budžetiranja, a projekt će nositi službeno ime "I tebe se pita!". Participativno budžetiranje podrazumijeva sudjelovanje građana u raspodjeli proračunskih sredstava. U kratkim crtama rečeno - građani predlažu projekte koje žele da se realiziraju, Grad ih evaluira, daje građanima na glasanje, a potom one s najviše glasova uvrštava u proračun za sljedeću godinu. Iako je proračun u velikoj mjeri unaprijed zadan i mnoge stavke u njemu su fiksne, ako postoji politička volja, jedinice lokalne samouprave mogu odrediti određen iznos i dati ga na raspolaganje građanima. U proračunu za 2019. gradska će uprava prepustiti 1,2 milijuna kuna prepustiti u ruke - građanima.

Taj iznos podijelit će se proporcionalno veličini osam mjesnih odbora, s tim da se svima u startu dodjeljuje po 100.000 kuna, a ostatak ovisno o broju stanovnika. Po mjesnim odborima to će izgledati ovako: Travarica 300.000 kn, Čiovo 200.000, Žedno/Mastrinka 130.000, Grad 130.000, Plano 120.000, Arbanija 110.000, Drvenik veli 110.000 i Drvenik mali 110.00 kn. U narednim danima na stranicama Grada bit će objavljen obrazac za prijavu željenih projekata. Ispunjen obrazac moći ćete nam dostaviti poštom, e-mailom ili ga donijeti osobno i ubaciti u zato predviđenu kutiju u Kneževu dvoru.

Kakve projekte možete predlagati? Male komunalne projekte, primjerice, postavljanje prometne signalizacije, autobusne čekaonice, sprava za rekreaciju na otvorenom, izgradnju zidića, uređenje javnih površina i slično; odnosno, one projekte koje mi možda i previdimo, a vama 'život znače'. Sve vaše prijedloge će potom djelatnici iz Grada evaluirati te izraditi troškovnike. Potom slijedi predstavljanje projekata po mjesnim odborima nakon čega ćete glasati koje projekte želite da se realiziraju u 2019.

Ono posebno treba naglasiti je da će Grad i mimo ove akcije ulagati u komunalnu infrastrukturu, ali ovo je prilika da građani kažu koji su im prioriteti u ovom trenutku. Na gradskom webu bit će objavljena brošuru sa svim detaljima, ali projekt će se biti predstavljen i uživo.

Javna prezentacija projekta održat će se u srijedu, 12. rujna u 18 sati u gradskoj vijećnici. Pozivam vas sve da dođete, da čujete sve detalje i da postavite vaša pitanja. Dođite jer - I tebe se pita!

20180911 I TEBE SE PITA plakat

 

Dodatne informacije