Prometna jedinica mladeži regulira promet na trogirskim ulicama

0407 BobijiRegPromet

Policijska postaja Trogir je u suradnji sa Županijskom upravom za ceste, Gradom Trogirom te Općinama Seget i Okrug i ovu godinu angažirala pripadnike Prometne jedinice mladeži koji će tijekom srpnja i kolovoza regulirati promet.

Na području Trogira angažirano je deset pripadnika prometne jedinice mladeži koji rade u dvije smjene.

Pomoćnik načelnika trogirske policije zadužen za sigurnost cestovnog prometa Mario Kraljević apelira na sve sudionike u prometu da poštuju rad bobija i policijskih službenika tijekom ljetnih gužvi na prometnicama.

Dodatne informacije