Održano 22. natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa

20180312 NatjecanjeMladihHrvatskogCrvenogKriza

Pobjednici koji će GDCK Trogir predstavljati na 22. međužupanijskom natjecanju na Korčuli, 14. travnja, su ekipa podmlatka OŠ Petra Berislavića i ekipa mladih SŠ Ivana Lucića.
Na 22. natjecanju mladih Hrvatskog Crvenog križa koje je održano 10. ožujka 2018.g.u OŠ Majstora Radovana, mladi su pokazali znanja o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Hrvatskom Crvenom križu, Međunarodnom humanitarnom pravu i ljudskim pravima, a ujedno su provjerili koliko znaju o vještinama pružanja prve pomoći.
Natjecanje je organiziralo Gradsko društvo Crvenog križa Trogir, a sudjelovale su četiri ekipe podmlatka: OŠ Petar Berislavić , OŠ Majstora Radovana iz Trogira ,OŠ Kralja Zvonimira, Seget Donji i OŠ Ivan Duknović,Marina .U konkurenciji mladih iz srednjih škola zbog nepotpune ekipe SSŠ Blaž Jurjev Trogiranin, direktno na međužupanijsko natjecanje odlazi ekipa mladih SŠ Ivana Lucića.
Pobjednici koji će GDCK Trogir predstavljati na 22. međužupanijskom natjecanju na Korčuli su:
-ekipa podmlatka OŠ Petra Berislavića: Aneta Jurković,Lucija Guteša,Marina Smoljić,Laura Andrea Krstulović,Nina Pažanin i Marijeta Halbert s mentoricom Ankicom Bašić te
-ekipa mladih SŠ Ivana Lucića:Matea Bakica,Martina Nevistić,Kristina Bilić,Nina Bilić,Ivana Medić i Marina Bakica s mentoricom Mirjanom Petrić
U organizaciji sa preko 70 sudionika zahvaljujemo natjecateljima i mentorima, učenicama SŠ Ivana Lucića,Matei Goleš,PelegriniCelioCega i Antoneli Radić koje su pokazale vještinu izrade realističnog prikaza ozljeda,glumcima koji su ozljede vjerno odglumili, volonterima,sucima,članovima komisija i ravnateljici OŠ Majstora Radovana,Zorani Brodarić koja nam je omogućila provedbu natjecanja u školi, kazala je ravnateljica GDCK Trogir Tanja Jakus.
Fotogalerija na linku.

Dodatne informacije