Javni poziv za poljoprivrednike Splitsko-dalmatinske županije

Splitsko-dalmatinska županija je raspisala Javni poziv za podnošenje zahtjeva iz Mjere 6. Potpora za osiguranje u poljoprivredi, Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu. Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za potporu iz Mjere 6. Potpora za osiguranje u poljoprivredi. Javni poziv otvoren je do 2. studenog 2017. godine.

Na potpore se primjenjuju Uredbe Europske komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24.prosinca 2013.).

Potpora se dodjeljuje za plaćene premije osiguranja za konvencionalnu, integriranu, ekološku, biljnu i stočarsku proizvodnju, uzgoj riba i drugih vodenih organizama u akvakulturi, usjeva, sadnog materijala, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, riba, rasplodne i tovne stoke, proizvodnih objekata i opreme u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Tekst Javnog poziva i pripadajući obrazac objavljeni su na službenim Internet stranicama Splitsko-dalmatinske županije https://www.dalmacija.hr/natjecaji/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-potpore-iz-mjere-6-potpora-za-osiguranje-u-poljoprivredi-programa-potpore-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju-na-podrucju-splitsko-dalmatinske-zupanije-za-2017. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 400-038 i 400-069 ili e-poštom : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Dodatne informacije